k.ú.: 616397 - Buštěhrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532169 - Buštěhrad NUTS5 CZ0203532169
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1006 4184246
zahrada 699 283222
ovoc. sad 6 39807
travní p. 103 162010
lesní poz 1 399989
vodní pl. nádrž umělá 11 13268
vodní pl. rybník 3 8603
vodní pl. tok přirozený 16 7849
vodní pl. zamokřená pl. 5 9540
zast. pl. společný dvůr 14 7387
zast. pl. zbořeniště 9 4404
zast. pl. 1606 514423
ostat.pl. dráha 1 273
ostat.pl. jiná plocha 300 610855
ostat.pl. manipulační pl. 175 403452
ostat.pl. neplodná půda 119 120271
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1920
ostat.pl. ostat.komunikace 335 338207
ostat.pl. pohřeb. 1 8124
ostat.pl. silnice 89 312736
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22125
ostat.pl. zeleň 82 156556
Celkem KN 4589 7609267
Par. DKM 4589 7609267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 1110
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 242
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 41
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 7
Celkem BUD 1603
byt.z. byt 130
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 57
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 205
LV 1662
spoluvlastník 2397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2011 1:1000 24.05.2011 *) Z 4028/2011-203
DKM 1:1000 30.05.2003
ZMVM 1:1000 01.05.1987 30.05.2003
S-SK GS 1:1250 1840 01.05.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička