k.ú.: 616371 - Všenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 566799 - Všenice NUTS5 CZ0326566799
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1157931
zahrada 169 133068
travní p. mez, stráň 12 19072
travní p. 143 396698
lesní poz 154 695726
vodní pl. nádrž umělá 4 2956
vodní pl. tok přirozený 52 15646
vodní pl. zamokřená pl. 3 5032
zast. pl. 174 62166
ostat.pl. dráha 1 30687
ostat.pl. jiná plocha 84 74039
ostat.pl. manipulační pl. 1 559
ostat.pl. neplodná půda 38 11474
ostat.pl. ostat.komunikace 84 56514
ostat.pl. silnice 4 17564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3034
ostat.pl. zeleň 1 153
Celkem KN 1180 2682319
Par. DKM 1180 2682319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 108
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 253
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2011
THM-G 1:2000 10.01.1977 14.06.2011
THM-V 1:2000 10.01.1977 14.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.09.2020 01:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička