k.ú.: 616362 - Střapole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559750 - Bušovice NUTS5 CZ0326559750
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1538188
zahrada 67 46302
travní p. mez, stráň 4 2135
travní p. 34 55446
lesní poz les s budovou 13 479
lesní poz 67 1985158
vodní pl. nádrž umělá 1 392
vodní pl. tok umělý 2 1062
vodní pl. zamokřená pl. 2 867
zast. pl. 66 33607
ostat.pl. dráha 1 6125
ostat.pl. jiná plocha 29 16581
ostat.pl. neplodná půda 1 3312
ostat.pl. ostat.komunikace 32 33839
ostat.pl. silnice 2 19734
Celkem KN 574 3743227
Par. DKM 574 3743227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 79
LV 132
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2011
THM-G 1:2000 10.01.1977 07.06.2011
THM-V 1:2000 10.01.1977 07.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.09.2020 00:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička