k.ú.: 616346 - Sedlecko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559750 - Bušovice NUTS5 CZ0326559750
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 563355
zahrada 131 120801
travní p. mez, stráň 7 2738
travní p. 53 85118
lesní poz 14 54204
vodní pl. rybník 1 707
zast. pl. 127 28554
ostat.pl. dráha 1 17750
ostat.pl. jiná plocha 13 5282
ostat.pl. neplodná půda 1 1284
ostat.pl. ostat.komunikace 36 19971
ostat.pl. pohřeb. 1 2558
ostat.pl. silnice 2 13223
ostat.pl. zeleň 2 957
Celkem KN 491 916502
Par. DKM 491 916502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 125
LV 147
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 10.10.2013 1:1000 10.10.2013 *) K.ú. vzniklo oddělením části k.ú. Smědčice, kde byla DKM dokončena 8.11.2010
THM-G 1:2000 10.01.1977 08.11.2010
THM-V 1:2000 10.01.1977 08.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.09.2020 16:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička