k.ú.: 616320 - Buškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 6316643
zahrada 226 124092
ovoc. sad 2 31674
travní p. 59 323167
lesní poz les(ne hospodář) 1 1171
lesní poz 21 390425
vodní pl. nádrž umělá 4 9660
vodní pl. rybník 5 42780
vodní pl. tok přirozený 12 25185
vodní pl. tok umělý 2 1838
vodní pl. zamokřená pl. 13 41329
zast. pl. společný dvůr 23 4254
zast. pl. zbořeniště 43 11862
zast. pl. 281 115614
ostat.pl. jiná plocha 322 558680
ostat.pl. manipulační pl. 25 167640
ostat.pl. neplodná půda 87 346500
ostat.pl. ostat.komunikace 152 156325
ostat.pl. pohřeb. 1 7342
ostat.pl. silnice 20 160752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19498
ostat.pl. zeleň 19 5188
Celkem KN 1782 8861619
Par. DKM 1033 8221068
Par. KMD 749 640551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 148
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 271
LV 253
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
DKM-KPÚ 13.03.2008 1:1000 09.04.2008 *)
FÚO 1:5000 01.01.1982 08.04.2008
Ost. 1:2000 01.01.1982 12.12.2010 příložná mapa intravilánu
S-SK GS 1:2880 1900 31.12.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička