k.ú.: 616311 - Hartíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 532894 - Bušín NUTS5 CZ0715532894
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 548458
zahrada 81 42980
travní p. 89 442476
lesní poz 156 897190
vodní pl. nádrž přírodní 1 217
vodní pl. tok přirozený 4 5258
zast. pl. zbořeniště 2 163
zast. pl. 44 18961
ostat.pl. jiná plocha 50 38161
ostat.pl. manipulační pl. 9 6037
ostat.pl. neplodná půda 53 62711
ostat.pl. ostat.komunikace 44 28769
ostat.pl. silnice 5 38046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 954
Celkem KN 578 2130381
Par. KMD 578 2130381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 43
LV 70
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2011
S-SK ŠS 1835 08.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 12:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.