k.ú.: 616303 - Bušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 532894 - Bušín NUTS5 CZ0715532894
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1067059
zahrada skleník-pařeniš. 1 19
zahrada 226 143419
travní p. 343 1492381
lesní poz 381 3266975
vodní pl. tok přirozený 18 13634
zast. pl. zbořeniště 14 2070
zast. pl. 218 55371
ostat.pl. jiná plocha 173 118723
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 26 22324
ostat.pl. neplodná půda 179 102812
ostat.pl. ostat.komunikace 220 136781
ostat.pl. pohřeb. 1 1597
ostat.pl. silnice 12 35585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6895
Celkem KN 1980 6465662
Par. KMD 1980 6465662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 210
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 254
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.01.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.