k.ú.: 616257 - Buš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 540048 - Buš NUTS5 CZ020A540048
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 3317555
zahrada 258 264811
travní p. 169 633548
lesní poz 224 1975158
vodní pl. nádrž umělá 3 8365
vodní pl. rybník 2 7032
vodní pl. tok přirozený 14 134463
vodní pl. zamokřená pl. 4 3217
zast. pl. zbořeniště 3 862
zast. pl. 306 62040
ostat.pl. jiná plocha 60 33828
ostat.pl. manipulační pl. 19 19660
ostat.pl. neplodná půda 261 167601
ostat.pl. ostat.komunikace 127 115811
ostat.pl. silnice 6 55568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 6887
ostat.pl. zeleň 76 40580
Celkem KN 1984 6846986
Par. KMD 1984 6846986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 151
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 300
LV 416
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička