k.ú.: 616257 - Buš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 540048 - Buš NUTS5 CZ020A540048
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 628 3523665
zahrada 165 161402
ovoc. sad 2 492
travní p. 191 522033
lesní poz 251 1975336
vodní pl. nádrž umělá 8 8365
vodní pl. rybník 2 7032
vodní pl. tok přirozený 16 134463
vodní pl. zamokřená pl. 4 3217
zast. pl. zbořeniště 3 862
zast. pl. 296 62126
ostat.pl. jiná plocha 61 39430
ostat.pl. manipulační pl. 32 23499
ostat.pl. neplodná půda 304 175840
ostat.pl. ostat.komunikace 143 105455
ostat.pl. silnice 5 55568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 68 36137
ostat.pl. zeleň 30 11136
Celkem KN 2209 6846058
Par. KMD 2209 6846058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 290
LV 409
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:26

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.