k.ú.: 616192 - Dolní Oldřiš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563935 - Bulovka NUTS5 CZ0513563935
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 370316
zahrada 21 25092
travní p. 93 2610889
lesní poz ostat.komunikace 3 6121
lesní poz 68 4385511
vodní pl. nádrž přírodní 2 1109
vodní pl. nádrž umělá 7 15264
vodní pl. tok přirozený 5 11057
vodní pl. tok umělý 2 3624
vodní pl. zamokřená pl. 4 13968
zast. pl. společný dvůr 1 1015
zast. pl. zbořeniště 13 4021
zast. pl. 36 16451
ostat.pl. foto. elektrárna 1 972
ostat.pl. jiná plocha 15 18996
ostat.pl. manipulační pl. 10 15289
ostat.pl. neplodná půda 37 72507
ostat.pl. ostat.komunikace 67 148269
ostat.pl. pohřeb. 1 1355
ostat.pl. silnice 3 34558
Celkem KN 395 7756384
Par. DKM 333 4335437
Par. KMD 62 3420947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 35
LV 58
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2015 1:1000 15.09.2015 *)
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 20.12.2010 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 29.09.2020 07:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička