k.ú.: 616133 - Bukovník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 530085 - Bukovník NUTS5 CZ0322530085
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 732997
zahrada 68 62968
ovoc. sad 4 19130
travní p. 171 1738253
lesní poz 160 929604
vodní pl. rybník 3 9210
vodní pl. tok umělý 8 6591
vodní pl. zamokřená pl. 2 7305
zast. pl. zbořeniště 1 246
zast. pl. 71 39487
ostat.pl. dobývací prost. 1 1003
ostat.pl. jiná plocha 41 153520
ostat.pl. manipulační pl. 15 36552
ostat.pl. neplodná půda 179 243761
ostat.pl. ostat.komunikace 66 55827
ostat.pl. pohřeb. 8 9037
ostat.pl. silnice 7 46279
ostat.pl. zeleň 9 1560
Celkem KN 847 4093330
PK 716 2342824
GP 2 8770
Celkem ZE 718 2351594
Par. KMD 212 162721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 68
LV 135
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 19:00

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.