k.ú.: 616125 - Bukovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574830 - Bukovka NUTS5 CZ0532574830
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2858
orná půda 570 2962563
zahrada 207 126775
ovoc. sad 2 5534
travní p. 143 368661
lesní poz 61 1275029
vodní pl. nádrž umělá 6 2203
vodní pl. rybník 3 474437
vodní pl. tok přirozený 18 6349
vodní pl. tok umělý 109 26330
zast. pl. zbořeniště 2 458
zast. pl. 181 88421
ostat.pl. jiná plocha 40 13599
ostat.pl. manipulační pl. 48 29750
ostat.pl. neplodná půda 8 1691
ostat.pl. ostat.komunikace 145 100526
ostat.pl. pohřeb. 1 881
ostat.pl. silnice 20 34411
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7076
ostat.pl. zeleň 10 19126
Celkem KN 1578 5546678
Par. DKM 39 282947
Par. KMD 1539 5263731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 174
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 259
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.02.2015 1:1000 12.02.2015 *) KoPÚ Kasalice
KMD 1:1000 22.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 22.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička