k.ú.: 616117 - Bukovinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581453 - Bukovinka NUTS5 CZ0641581453
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 1391239
zahrada 233 148722
ovoc. sad 3 11927
travní p. 168 341493
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 51 6339342
vodní pl. nádrž umělá 1 282
vodní pl. tok přirozený 3 9964
zast. pl. zbořeniště 5 440
zast. pl. 303 79327
ostat.pl. jiná plocha 35 9771
ostat.pl. manipulační pl. 14 11409
ostat.pl. neplodná půda 41 13627
ostat.pl. ostat.komunikace 80 74910
ostat.pl. pohřeb. 2 8801
ostat.pl. silnice 2 29977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12819
Celkem KN 1437 8484100
Par. KMD 1437 8484100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 302
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 389
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.09.2020 06:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička