k.ú.: 616044 - Bukovina u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 3528483
zahrada 110 54281
travní p. 43 179271
lesní poz les(ne hospodář) 4 35760
lesní poz 110 1327089
vodní pl. tok přirozený 13 46746
vodní pl. zamokřená pl. 4 3989
zast. pl. společný dvůr 7 2553
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 105 60089
ostat.pl. jiná plocha 28 46085
ostat.pl. manipulační pl. 10 30096
ostat.pl. neplodná půda 5 6004
ostat.pl. ostat.komunikace 66 163915
ostat.pl. silnice 6 35746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1261
ostat.pl. zeleň 36 48425
Celkem KN 814 5569841
Par. DKM 814 5569841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 97
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 212
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2013 1:1000 03.07.2013 *)
DKM 1:1000 01.04.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 21:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.