k.ú.: 616044 - Bukovina u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3517431
zahrada 116 66425
travní p. 44 179382
lesní poz les(ne hospodář) 4 35760
lesní poz 108 1327089
vodní pl. tok přirozený 12 46746
vodní pl. zamokřená pl. 4 3989
zast. pl. společný dvůr 4 1009
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 105 61642
ostat.pl. jiná plocha 37 54726
ostat.pl. manipulační pl. 4 24604
ostat.pl. neplodná půda 5 6004
ostat.pl. ostat.komunikace 62 160621
ostat.pl. silnice 6 35746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1144
ostat.pl. zeleň 35 47475
Celkem KN 806 5569841
Par. DKM 806 5569841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 211
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2013 1:1000 03.07.2013 *)
DKM 1:1000 01.04.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.09.2020 20:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička