k.ú.: 616036 - Bukovina u Mladotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559075 - Kralovice NUTS5 CZ0325559075
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1861879
zahrada 35 43016
travní p. mez, stráň 1 1350
travní p. 55 448726
lesní poz 89 481275
vodní pl. nádrž umělá 2 1048
vodní pl. tok umělý 4 3909
zast. pl. 48 33536
ostat.pl. jiná plocha 14 20632
ostat.pl. manipulační pl. 3 7017
ostat.pl. neplodná půda 63 37242
ostat.pl. ostat.komunikace 35 85731
ostat.pl. silnice 2 9421
ostat.pl. zeleň 5 1734
Celkem KN 454 3036516
Par. DKM 454 3036516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 71
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2020 část území-intravilán
DKM-KPÚ 24.10.2011 1:1000 31.10.2011 *) část území
KM-D 1:2000 01.05.2000 28.07.2020 část území-intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 01.05.2000 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička