k.ú.: 615994 - Bukovec u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511935 - Bukovec NUTS5 CZ0802511935
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 995510
zahrada 501 307167
travní p. 3274 5068377
lesní poz 643 9312942
vodní pl. nádrž přírodní 2 684
vodní pl. rybník 1 290
vodní pl. tok přirozený 243 140294
vodní pl. zamokřená pl. 78 77254
zast. pl. společný dvůr 37 19373
zast. pl. zbořeniště 64 7472
zast. pl. 662 163897
ostat.pl. jiná plocha 169 53443
ostat.pl. manipulační pl. 3 1515
ostat.pl. neplodná půda 864 434874
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 930
ostat.pl. ostat.komunikace 608 346850
ostat.pl. pohřeb. 3 3112
ostat.pl. silnice 13 105713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5706
ostat.pl. zeleň 2 876
Celkem KN 7832 17046279
Par. KMD 7832 17046279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 237
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 149
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 627
LV 938
spoluvlastník 2620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.04.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 10:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.