k.ú.: 615994 - Bukovec u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511935 - Bukovec NUTS5 CZ0802511935
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 995481
zahrada 499 306766
travní p. 3237 5059612
lesní poz 605 9245401
vodní pl. nádrž přírodní 2 684
vodní pl. rybník 1 290
vodní pl. tok přirozený 246 141284
vodní pl. zamokřená pl. 76 77254
zast. pl. společný dvůr 37 19322
zast. pl. zbořeniště 64 7472
zast. pl. 656 163756
ostat.pl. jiná plocha 165 53141
ostat.pl. manipulační pl. 3 1515
ostat.pl. neplodná půda 887 508699
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 930
ostat.pl. ostat.komunikace 571 348508
ostat.pl. pohřeb. 3 3112
ostat.pl. silnice 10 105713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5706
ostat.pl. zeleň 2 876
Celkem KN 7726 17045522
Par. KMD 7726 17045522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 226
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 150
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 620
LV 939
spoluvlastník 2482

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.04.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2019 18:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.