k.ú.: 615994 - Bukovec u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511935 - Bukovec NUTS5 CZ0802511935
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 995481
zahrada 499 306766
travní p. 3236 5059553
lesní poz 605 9245197
vodní pl. nádrž přírodní 2 684
vodní pl. rybník 1 290
vodní pl. tok přirozený 246 141284
vodní pl. zamokřená pl. 76 77254
zast. pl. společný dvůr 37 19322
zast. pl. zbořeniště 64 7472
zast. pl. 656 163756
ostat.pl. jiná plocha 165 53141
ostat.pl. manipulační pl. 3 1515
ostat.pl. neplodná půda 887 508699
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 930
ostat.pl. ostat.komunikace 575 348771
ostat.pl. pohřeb. 3 3112
ostat.pl. silnice 10 105713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5706
ostat.pl. zeleň 2 876
Celkem KN 7729 17045522
Par. KMD 7729 17045522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 227
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 149
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 620
LV 941
spoluvlastník 2479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.04.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.07.2019 17:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.