k.ú.: 615935 - Bukovec u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 553506 - Bukovec NUTS5 CZ0321553506
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 3393629
zahrada 53 37499
travní p. 144 332978
lesní poz ostat.komunikace 5 13615
lesní poz 59 1594530
vodní pl. nádrž přírodní 1 130
vodní pl. nádrž umělá 2 851
vodní pl. rybník 1 32154
vodní pl. tok přirozený 2 3124
vodní pl. tok umělý 53 11412
zast. pl. zbořeniště 5 1686
zast. pl. 126 59141
ostat.pl. jiná plocha 63 52530
ostat.pl. manipulační pl. 20 44102
ostat.pl. neplodná půda 51 83553
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53072
ostat.pl. pohřeb. 3 4048
ostat.pl. silnice 9 55160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 61128
Celkem KN 1121 5834342
GP 8 35732
Celkem ZE 8 35732
Par. KMD 1121 5834342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 37
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 123
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 27.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:35

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.