k.ú.: 615919 - Bukovany u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586072 - Bukovany NUTS5 CZ0645586072
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1531 2661814
vinice 109 60990
zahrada 250 117940
ovoc. sad 1 252
travní p. 27 28198
lesní poz 12 46956
vodní pl. nádrž umělá 2 1819
vodní pl. tok umělý 9 1946
zast. pl. společný dvůr 3 268
zast. pl. zbořeniště 20 3637
zast. pl. 349 99675
ostat.pl. jiná plocha 243 53433
ostat.pl. manipulační pl. 64 57016
ostat.pl. neplodná půda 54 12080
ostat.pl. ostat.komunikace 377 98369
ostat.pl. pohřeb. 1 1735
ostat.pl. silnice 39 27594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14526
ostat.pl. zeleň 9 5367
Celkem KN 3105 3293615
Par. KMD 3105 3293615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 36
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 10
Celkem BUD 326
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 622
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
KM-D 1:2880 01.01.2001 13.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička