k.ú.: 615889 - Bukovany u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560316 - Bukovany NUTS5 CZ0413560316
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 85448
zahrada 107 62504
travní p. 37 168175
lesní poz les(ne hospodář) 23 1363775
lesní poz 33 536350
vodní pl. tok přirozený 14 15903
vodní pl. tok umělý 2 6543
vodní pl. zamokřená pl. 1 1154
zast. pl. zbořeniště 10 2987
zast. pl. 453 59613
ostat.pl. dobývací prost. 21 158438
ostat.pl. dráha 1 359
ostat.pl. jiná plocha 101 290098
ostat.pl. manipulační pl. 30 88507
ostat.pl. neplodná půda 26 53531
ostat.pl. ostat.komunikace 47 109795
ostat.pl. pohřeb. 1 6634
ostat.pl. silnice 6 79256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10811
Celkem KN 918 3099881
Par. DKM 918 3099881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 268
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 450
byt.z. byt 222
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 261
LV 538
spoluvlastník 1082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2015
FÚO 1:2000 01.01.1972 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.07.2019 21:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.