k.ú.: 615889 - Bukovany u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560316 - Bukovany NUTS5 CZ0413560316
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 85448
zahrada 107 62504
travní p. 37 168175
lesní poz les(ne hospodář) 22 1362057
lesní poz 33 536350
vodní pl. tok přirozený 14 15903
vodní pl. tok umělý 2 6543
vodní pl. zamokřená pl. 1 1154
zast. pl. zbořeniště 10 2987
zast. pl. 455 59904
ostat.pl. dobývací prost. 21 158438
ostat.pl. dráha 1 359
ostat.pl. jiná plocha 102 291524
ostat.pl. manipulační pl. 30 88507
ostat.pl. neplodná půda 26 53531
ostat.pl. ostat.komunikace 47 109795
ostat.pl. pohřeb. 1 6634
ostat.pl. silnice 6 79256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10811
Celkem KN 920 3099880
Par. DKM 920 3099880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 269
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 452
byt.z. byt 222
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 261
LV 540
spoluvlastník 1079

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2015
FÚO 1:2000 01.01.1972 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 04:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.