k.ú.: 615846 - Holušice u Kozárovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540536 - Kozárovice NUTS5 CZ020B540536
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 540938
zahrada 36 25379
ovoc. sad 3 10198
travní p. 53 169635
lesní poz 24 693955
vodní pl. rybník 1 1182
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 3 1019
zast. pl. 35 15414
ostat.pl. jiná plocha 22 23529
ostat.pl. manipulační pl. 3 7447
ostat.pl. neplodná půda 69 70741
ostat.pl. ostat.komunikace 62 31451
ostat.pl. pohřeb. 1 319
ostat.pl. silnice 2 11275
Celkem KN 400 1602781
Par. KMD 400 1602781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 59
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2009
S-SK GS 1:2880 1900 26.03.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.