k.ú.: 615838 - Bukovany u Kozárovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564664 - Bukovany NUTS5 CZ020B564664
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1859973
zahrada 119 107170
ovoc. sad 16 47346
travní p. 130 346071
lesní poz 26 607511
vodní pl. nádrž umělá 2 1546
vodní pl. rybník 4 17105
vodní pl. tok umělý 16 3085
zast. pl. zbořeniště 1 5
zast. pl. 88 41419
ostat.pl. jiná plocha 17 6028
ostat.pl. manipulační pl. 22 17840
ostat.pl. neplodná půda 32 32962
ostat.pl. ostat.komunikace 53 50704
ostat.pl. silnice 10 20787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 960
Celkem KN 866 3160512
Par. KMD 866 3160512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 14
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 86
LV 198
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2011
S-SK GS 1:2880 1830 22.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.