k.ú.: 615811 - Buková u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540021 - Buková u Příbramě NUTS5 CZ020B540021
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 2645798
zahrada 179 140483
ovoc. sad 8 31536
travní p. 105 174997
lesní poz 44 4266530
vodní pl. nádrž umělá 3 1442
vodní pl. rybník 3 178279
vodní pl. tok přirozený 23 3918
vodní pl. tok umělý 3 371
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 297 93755
ostat.pl. jiná plocha 28 56483
ostat.pl. manipulační pl. 10 8438
ostat.pl. neplodná půda 39 35080
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 445
ostat.pl. ostat.komunikace 88 131859
ostat.pl. silnice 4 38553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4683
ostat.pl. zeleň 12 5856
Celkem KN 1443 7818968
Par. KMD 1443 7818968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 290
LV 439
spoluvlastník 774

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2011
KM-D 1:2000 08.12.2000 16.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 19:13

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.