k.ú.: 615811 - Buková u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540021 - Buková u Příbramě NUTS5 CZ020B540021
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 590 2651568
zahrada 178 138155
ovoc. sad 7 31751
travní p. 105 174997
lesní poz 44 4266530
vodní pl. nádrž umělá 3 1442
vodní pl. rybník 3 178279
vodní pl. tok přirozený 23 3918
vodní pl. tok umělý 3 371
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 285 92365
ostat.pl. jiná plocha 29 56525
ostat.pl. manipulační pl. 10 8438
ostat.pl. neplodná půda 39 35080
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 445
ostat.pl. ostat.komunikace 87 129546
ostat.pl. silnice 4 38553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4683
ostat.pl. zeleň 12 5856
Celkem KN 1431 7818964
Par. KMD 1431 7818964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 277
LV 436
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2011
KM-D 1:2000 08.12.2000 16.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 07:16

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.