k.ú.: 615781 - Buková u Semněvic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553930 - Mezholezy NUTS5 CZ0321553930
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 2289492
zahrada 23 19323
travní p. 41 664165
lesní poz 15 398710
vodní pl. nádrž přírodní 1 643
vodní pl. nádrž umělá 3 4519
vodní pl. tok umělý 4 3864
vodní pl. zamokřená pl. 2 3405
zast. pl. zbořeniště 4 1274
zast. pl. 28 29143
ostat.pl. jiná plocha 13 3828
ostat.pl. manipulační pl. 3 1473
ostat.pl. neplodná půda 23 49313
ostat.pl. ostat.komunikace 30 56717
ostat.pl. silnice 2 38511
ostat.pl. zeleň 4 10508
Celkem KN 228 3574888
Par. DKM 199 3166889
Par. KMD 29 407999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 39
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 08.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 01:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička