k.ú.: 615773 - Střítež u Bukova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549886 - Střítež NUTS5 CZ0635549886
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1356512
zahrada 123 45471
travní p. 244 800256
lesní poz les s budovou 3 3613
lesní poz 176 3329041
vodní pl. nádrž umělá 2 500
vodní pl. tok přirozený 4 5888
zast. pl. zbořeniště 5 644
zast. pl. 100 32723
ostat.pl. dráha 5 15109
ostat.pl. jiná plocha 23 11690
ostat.pl. manipulační pl. 8 52216
ostat.pl. neplodná půda 114 70799
ostat.pl. ostat.komunikace 107 54447
ostat.pl. silnice 17 31515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3874
Celkem KN 1079 5814298
Par. KMD 1079 5814298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 103
LV 119
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 15:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička