k.ú.: 615773 - Střítež u Bukova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549886 - Střítež NUTS5 CZ0635549886
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1357051
zahrada 123 45534
travní p. 244 801101
lesní poz les s budovou 3 3613
lesní poz 176 3330265
vodní pl. nádrž umělá 2 500
vodní pl. tok přirozený 4 5888
zast. pl. zbořeniště 5 644
zast. pl. 99 32538
ostat.pl. dráha 5 15109
ostat.pl. jiná plocha 22 11337
ostat.pl. manipulační pl. 8 52569
ostat.pl. neplodná půda 114 71636
ostat.pl. ostat.komunikace 107 54658
ostat.pl. silnice 1 27981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3874
Celkem KN 1061 5814298
Par. KMD 1061 5814298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 102
LV 119
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 16:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.