k.ú.: 615765 - Milasín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549835 - Milasín NUTS5 CZ0635549835
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1214548
zahrada 37 32862
ovoc. sad 1 4371
travní p. 130 329679
lesní poz 67 485944
zast. pl. zbořeniště 2 76
zast. pl. 40 20061
ostat.pl. dobývací prost. 2 773
ostat.pl. jiná plocha 19 7540
ostat.pl. manipulační pl. 24 14306
ostat.pl. neplodná půda 49 23450
ostat.pl. ostat.komunikace 69 31254
ostat.pl. silnice 32 14722
ostat.pl. zeleň 5 856
Celkem KN 718 2180442
Par. DKM 64 485238
Par. KMD 654 1695204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 39
LV 46
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2013
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.