k.ú.: 615757 - Bukov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595403 - Bukov NUTS5 CZ0635595403
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 838 3129583
zahrada 147 73999
ovoc. sad 8 28435
travní p. 546 671576
lesní poz 135 962192
vodní pl. nádrž umělá 1 1795
vodní pl. tok přirozený 1 426
vodní pl. tok umělý 59 9313
zast. pl. zbořeniště 3 2647
zast. pl. 160 56402
ostat.pl. dobývací prost. 7 37608
ostat.pl. jiná plocha 53 34812
ostat.pl. manipulační pl. 38 47153
ostat.pl. neplodná půda 34 26645
ostat.pl. ostat.komunikace 191 63446
ostat.pl. pohřeb. 1 457
ostat.pl. silnice 71 63706
ostat.pl. skládka 2 106675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3895
ostat.pl. zeleň 1 2008
Celkem KN 2298 5322773
Par. KMD 2298 5322773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 149
LV 173
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 16:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička