k.ú.: 615749 - Bukol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535290 - Vojkovice NUTS5 CZ0206535290
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 2200415
chmelnice 10 54787
zahrada 26 22036
ovoc. sad 4 10678
travní p. 156 308517
vodní pl. tok přirozený 4 159729
zast. pl. společný dvůr 8 1771
zast. pl. zbořeniště 3 598
zast. pl. 80 65644
ostat.pl. jiná plocha 15 15440
ostat.pl. manipulační pl. 11 2026
ostat.pl. neplodná půda 46 30213
ostat.pl. ostat.komunikace 48 90480
ostat.pl. pohřeb. 1 575
ostat.pl. silnice 6 27935
Celkem KN 1003 2990844
Par. KMD 1003 2990844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 78
LV 93
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 03:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.