k.ú.: 615731 - Buk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512826 - Buk NUTS5 CZ0714512826
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2422440
chmelnice 31 383301
zahrada 278 204297
ovoc. sad 2 22244
travní p. 24 24449
lesní poz 46 347430
vodní pl. nádrž přírodní 1 436
vodní pl. tok přirozený 16 14040
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 14 1698
zast. pl. 178 65971
ostat.pl. dráha 9 103994
ostat.pl. jiná plocha 65 50087
ostat.pl. manipulační pl. 9 5408
ostat.pl. neplodná půda 7 1523
ostat.pl. ostat.komunikace 72 59681
ostat.pl. silnice 21 43618
ostat.pl. skládka 1 3158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2527
ostat.pl. zeleň 2 25434
Celkem KN 1032 3781752
Par. DKM 2 772
Par. KMD 1030 3780980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 176
LV 245
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2015
S-SK ŠD 1:2500 1907 10.09.2015 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1907


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2019 06:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.