k.ú.: 615714 - Zdíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545449 - Bujanov NUTS5 CZ0312545449
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 998247
zahrada 73 58695
travní p. 119 1657361
lesní poz les s budovou 4 180
lesní poz 125 2630920
vodní pl. nádrž umělá 6 16697
vodní pl. rybník 1 4357
vodní pl. tok přirozený 9 12338
vodní pl. tok umělý 5 6584
vodní pl. zamokřená pl. 9 24821
zast. pl. 108 40022
ostat.pl. jiná plocha 104 99325
ostat.pl. manipulační pl. 32 82168
ostat.pl. neplodná půda 47 65262
ostat.pl. ostat.komunikace 44 110260
ostat.pl. silnice 5 31084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1156
Celkem KN 731 5839477
Par. DKM 300 3270366
Par. KMD 431 2569111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 111
LV 126
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2013
DKM-KPÚ 19.11.2012 1:1000 19.11.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1826 19.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 01:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička