k.ú.: 615706 - Suchdol u Bujanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545449 - Bujanov NUTS5 CZ0312545449
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 717343
zahrada 81 95994
ovoc. sad 1 5380
travní p. 222 5004267
lesní poz 187 4275044
vodní pl. nádrž přírodní 10 16221
vodní pl. nádrž umělá 7 10688
vodní pl. rybník 1 2705
vodní pl. tok přirozený 5 3844
vodní pl. tok umělý 26 39025
vodní pl. zamokřená pl. 4 23743
zast. pl. 215 58849
ostat.pl. dráha 2 135256
ostat.pl. jiná plocha 234 354414
ostat.pl. manipulační pl. 16 43866
ostat.pl. neplodná půda 134 387378
ostat.pl. ostat.komunikace 96 211861
ostat.pl. silnice 13 203700
Celkem KN 1282 11589578
Par. DKM 635 8323787
Par. KMD 647 3265791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 209
byt.z. byt 70
obč.z. byt 6
Celkem JED 76
LV 297
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2013
DKM-KPÚ 09.12.2010 1:1000 09.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1826 06.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 01.10.2020 07:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička