k.ú.: 615625 - Buchlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592102 - Buchlovice NUTS5 CZ0722592102
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3045 4721073
vinice 586 375115
zahrada 1209 637972
ovoc. sad 867 1333070
travní p. 1596 2101416
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz ostat.komunikace 1 24951
lesní poz 855 19956707
vodní pl. nádrž přírodní 8 1790
vodní pl. nádrž umělá 174 156398
vodní pl. rybník 1 3903
vodní pl. tok přirozený 587 167035
vodní pl. tok umělý 50 6139
vodní pl. zamokřená pl. 9 3507
zast. pl. společný dvůr 17 8215
zast. pl. zbořeniště 37 6237
zast. pl. 1504 458574
ostat.pl. jiná plocha 910 399448
ostat.pl. manipulační pl. 195 69595
ostat.pl. neplodná půda 341 127242
ostat.pl. ostat.komunikace 2607 679225
ostat.pl. pohřeb. 11 8231
ostat.pl. silnice 494 353841
ostat.pl. skládka 3 82992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 78765
ostat.pl. zeleň 80 200430
Celkem KN 15271 31961943
Par. DKM 15271 31961943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 768
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 303
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 1451
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 131
LV 2311
spoluvlastník 3549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2003 KÚ Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1989 04.10.2003 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:36

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.