k.ú.: 615625 - Buchlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592102 - Buchlovice NUTS5 CZ0722592102
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2747 4922608
vinice 210 162016
zahrada 1148 683616
ovoc. sad 723 1226163
travní p. mez, stráň 2 2361
travní p. plantáž dřevin 1 5926
travní p. 1535 2200879
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz ostat.komunikace 1 24951
lesní poz 445 19960616
vodní pl. nádrž přírodní 8 1790
vodní pl. nádrž umělá 84 156728
vodní pl. rybník 1 3903
vodní pl. tok přirozený 409 165161
vodní pl. tok umělý 48 6139
vodní pl. zamokřená pl. 9 3507
zast. pl. společný dvůr 15 2626
zast. pl. zbořeniště 35 5776
zast. pl. 1516 462005
ostat.pl. jiná plocha 835 367943
ostat.pl. manipulační pl. 190 69508
ostat.pl. neplodná půda 296 112866
ostat.pl. ostat.komunikace 2240 678230
ostat.pl. plantáž dřevin 2 11929
ostat.pl. pohřeb. 11 8231
ostat.pl. silnice 461 353842
ostat.pl. skládka 3 82868
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 79 79267
ostat.pl. zeleň 80 200430
Celkem KN 13136 31961957
Par. DKM 13136 31961957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 768
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 303
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 1452
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 131
LV 2313
spoluvlastník 3570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2003 KÚ Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1989 04.10.2003 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 04:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.