k.ú.: 615544 - Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506460 - Budišov nad Budišovkou NUTS5 CZ0805506460
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 68 2608236
lesní poz 315 10140024
vodní pl. nádrž umělá 3 978815
vodní pl. tok přirozený 13 43879
zast. pl. zbořeniště 21 8422
zast. pl. 4 6439
ostat.pl. jiná plocha 8 29790
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 14
ostat.pl. manipulační pl. 9 16340
ostat.pl. neplodná půda 56 82948
ostat.pl. ostat.komunikace 54 176916
ostat.pl. silnice 4 42481
Celkem KN 556 14134304
Par. DKM 129 3180298
Par. KMD 427 10954006
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če les.hosp 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 4
LV 18
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.02.2011 1:1000 14.02.2011 *) na části KÚ
KMD 1:1000 21.07.2010 na část k.ú. nedotčeném PÚ
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.02.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.