k.ú.: 615412 - Šlotava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537055 - Budiměřice NUTS5 CZ0208537055
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 1555568
zahrada 54 48859
ovoc. sad 1 3362
travní p. 12 17763
vodní pl. tok přirozený 9 16345
vodní pl. tok umělý 2 3910
zast. pl. 96 81959
ostat.pl. jiná plocha 13 9686
ostat.pl. manipulační pl. 12 24814
ostat.pl. neplodná půda 7 5627
ostat.pl. ostat.komunikace 65 24686
ostat.pl. silnice 10 41031
ostat.pl. zeleň 1 1723
Celkem KN 490 1835333
Par. KMD 490 1835333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 74
LV 86
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1824 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.