k.ú.: 615412 - Šlotava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537055 - Budiměřice NUTS5 CZ0208537055
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 1555568
zahrada 58 48514
ovoc. sad 1 3362
travní p. 13 17763
vodní pl. tok přirozený 9 16345
vodní pl. tok umělý 2 3910
zast. pl. zbořeniště 2 2582
zast. pl. 97 80740
ostat.pl. jiná plocha 13 8671
ostat.pl. manipulační pl. 12 24814
ostat.pl. neplodná půda 6 5627
ostat.pl. ostat.komunikace 64 24686
ostat.pl. silnice 11 41035
ostat.pl. zeleň 1 1716
Celkem KN 497 1835333
Par. KMD 497 1835333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 74
LV 86
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1824 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 17:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.