k.ú.: 615404 - Budiměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537055 - Budiměřice NUTS5 CZ0208537055
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 2988655
zahrada 143 88798
ovoc. sad 8 27220
travní p. 23 25637
lesní poz 1 3570
vodní pl. nádrž umělá 3 4049
vodní pl. tok přirozený 8 20977
vodní pl. tok umělý 154 45963
zast. pl. zbořeniště 3 3608
zast. pl. 181 113739
ostat.pl. jiná plocha 44 42948
ostat.pl. manipulační pl. 12 25200
ostat.pl. neplodná půda 32 119451
ostat.pl. ostat.komunikace 59 44827
ostat.pl. pohřeb. 1 1083
ostat.pl. silnice 8 57748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8421
ostat.pl. zeleň 2 5573
Celkem KN 1121 3627467
Par. DKM 16 59900
Par. KMD 1105 3567567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 130
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 178
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 256
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1842 18.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 14:59

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.