k.ú.: 615315 - Lipová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 916902
zahrada 10 7248
travní p. 29 194204
lesní poz 48 300578
vodní pl. nádrž umělá 6 946
vodní pl. tok umělý 2 3013
zast. pl. 31 16009
ostat.pl. jiná plocha 5 34232
ostat.pl. manipulační pl. 2 4399
ostat.pl. neplodná půda 49 87367
ostat.pl. ostat.komunikace 22 30279
ostat.pl. silnice 1 7045
Celkem KN 242 1602222
Par. DKM 242 1602222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 8
Celkem BUD 31
LV 33
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2002
DKM-KPÚ 31.01.2002 1:1000 25.02.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1837 25.02.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 14:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.