k.ú.: 615307 - Budětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555894 - Budětice NUTS5 CZ0322555894
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 579 3511982
zahrada 101 87221
ovoc. sad 1 3294
travní p. 609 2266765
lesní poz 313 1732082
vodní pl. nádrž přírodní 1 2862
vodní pl. nádrž umělá 3 22868
vodní pl. rybník 2 7667
vodní pl. tok umělý 25 8078
vodní pl. zamokřená pl. 1 1597
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. 160 77127
ostat.pl. jiná plocha 44 26294
ostat.pl. manipulační pl. 30 45088
ostat.pl. neplodná půda 253 302420
ostat.pl. ostat.komunikace 102 122930
ostat.pl. pohřeb. 1 1096
ostat.pl. silnice 7 90921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3790
Celkem KN 2236 8314116
Par. KMD 2236 8314116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 8
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
Celkem JED 24
LV 231
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 18:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička