k.ú.: 615251 - Hostišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530905 - Votice NUTS5 CZ0201530905
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2134702
zahrada 88 96073
ovoc. sad 2 24770
travní p. 262 626020
lesní poz 84 1422176
vodní pl. nádrž přírodní 3 3295
vodní pl. nádrž umělá 2 490
vodní pl. rybník 5 29927
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. zbořeniště 5 3800
zast. pl. 112 35775
ostat.pl. jiná plocha 21 14483
ostat.pl. manipulační pl. 20 23281
ostat.pl. neplodná půda 60 23743
ostat.pl. ostat.komunikace 95 81491
ostat.pl. silnice 16 89078
ostat.pl. zeleň 1 995
Celkem KN 1115 4610209
Par. KMD 1115 4610209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 110
LV 144
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1824 13.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 15:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička