k.ú.: 615242 - Hory u Votic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530905 - Votice NUTS5 CZ0201530905
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 438255
zahrada 14 13205
travní p. 45 99689
lesní poz 16 531474
vodní pl. nádrž přírodní 1 611
vodní pl. tok umělý 1 197
vodní pl. zamokřená pl. 1 169
zast. pl. 7 5449
ostat.pl. neplodná půda 3 1106
ostat.pl. ostat.komunikace 13 12248
ostat.pl. silnice 2 5608
Celkem KN 136 1108011
Par. KMD 136 1108011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
Celkem BUD 7
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK GS 1:2880 1830 16.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 14:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička