k.ú.: 615234 - Budenín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530905 - Votice NUTS5 CZ0201530905
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 2537619
zahrada 121 80845
ovoc. sad 15 33433
travní p. 750 2400977
lesní poz 153 1625062
vodní pl. nádrž přírodní 10 3688
vodní pl. nádrž umělá 6 13214
vodní pl. rybník 4 47619
vodní pl. tok přirozený 14 7354
vodní pl. tok umělý 26 5094
vodní pl. zamokřená pl. 10 19391
zast. pl. společný dvůr 2 894
zast. pl. zbořeniště 10 3096
zast. pl. 167 83614
ostat.pl. jiná plocha 60 50745
ostat.pl. manipulační pl. 38 31103
ostat.pl. neplodná půda 330 417396
ostat.pl. ostat.komunikace 204 144293
ostat.pl. pohřeb. 1 51
ostat.pl. silnice 61 74583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13606
ostat.pl. zeleň 1 408
Celkem KN 2428 7594085
Par. KMD 2428 7594085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 26
č.e. bydlení 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 211
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 13.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 04:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička