k.ú.: 615226 - Budeč u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595390 - Budeč NUTS5 CZ0635595390
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2544750
zahrada 77 42671
travní p. 113 765384
lesní poz 117 1419446
vodní pl. rybník 18 141565
vodní pl. tok umělý 9 10058
zast. pl. zbořeniště 3 334
zast. pl. 99 39324
ostat.pl. jiná plocha 49 231562
ostat.pl. manipulační pl. 5 16095
ostat.pl. neplodná půda 6 14565
ostat.pl. ostat.komunikace 70 96690
ostat.pl. silnice 35 68019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 543
Celkem KN 743 5391006
PK 260 2284367
Celkem ZE 260 2284367
Par. DKM 275 197894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 97
LV 142
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.08.2022 06:47

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.