k.ú.: 615226 - Budeč u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595390 - Budeč NUTS5 CZ0635595390
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 2560425
zahrada 76 42913
travní p. 100 765384
lesní poz 117 1420349
vodní pl. rybník 18 141565
vodní pl. tok umělý 9 10058
zast. pl. zbořeniště 3 334
zast. pl. 100 40100
ostat.pl. dobývací prost. 4 184139
ostat.pl. jiná plocha 40 46631
ostat.pl. manipulační pl. 5 16095
ostat.pl. neplodná půda 6 14565
ostat.pl. ostat.komunikace 67 96735
ostat.pl. silnice 14 51170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 543
Celkem KN 689 5391006
PK 260 2316437
Celkem ZE 260 2316437
Par. DKM 262 197894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 144
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2500 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 07:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.