k.ú.: 615196 - Nečas - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548952 - Budčeves NUTS5 CZ0522548952
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 880957
zahrada 34 28048
travní p. mez, stráň 1 1723
travní p. 79 317584
lesní poz 9 451857
vodní pl. nádrž umělá 3 334921
vodní pl. tok přirozený 16 18483
vodní pl. tok umělý 2 787
zast. pl. zbořeniště 1 686
zast. pl. 42 31525
ostat.pl. jiná plocha 2 263
ostat.pl. manipulační pl. 1 1051
ostat.pl. ostat.komunikace 31 48895
ostat.pl. silnice 4 20617
ostat.pl. zeleň 13 29502
Celkem KN 299 2166899
Par. DKM 224 2117881
Par. KMD 75 49018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 37
LV 63
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.06.2019 1:1000 13.06.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1824 30.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.