k.ú.: 615188 - Budčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548952 - Budčeves NUTS5 CZ0522548952
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 3461777
zahrada 93 36703
ovoc. sad 9 8714
travní p. 46 252713
lesní poz 32 358566
vodní pl. nádrž umělá 3 6236
vodní pl. tok přirozený 32 46417
zast. pl. společný dvůr 5 663
zast. pl. zbořeniště 2 1843
zast. pl. 87 67817
ostat.pl. jiná plocha 25 24030
ostat.pl. manipulační pl. 26 34147
ostat.pl. neplodná půda 3 269
ostat.pl. ostat.komunikace 44 100957
ostat.pl. silnice 14 92698
ostat.pl. zeleň 12 51496
Celkem KN 588 4545046
Par. DKM 281 4223436
Par. KMD 307 321610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 84
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 157
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.05.2019 1:1000 09.05.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 00:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička