k.ú.: 615129 - Bublava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560308 - Bublava NUTS5 CZ0413560308
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 217894
zahrada 443 317804
travní p. mez, stráň 6 25985
travní p. 406 2422413
lesní poz les(ne hospodář) 48 1000269
lesní poz 5 962360
vodní pl. nádrž umělá 8 10929
vodní pl. tok přirozený 5 4996
vodní pl. zamokřená pl. 35 230232
zast. pl. zbořeniště 7 1215
zast. pl. 487 72396
ostat.pl. jiná plocha 144 202811
ostat.pl. manipulační pl. 2 1672
ostat.pl. neplodná půda 110 434029
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 580
ostat.pl. ostat.komunikace 112 142053
ostat.pl. pohřeb. 1 6598
ostat.pl. silnice 30 64341
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 23252
ostat.pl. zeleň 9 8005
Celkem KN 1897 6149834
Par. DKM 1897 6149834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 214
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 476
obč.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 531
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2010
DKM-KPÚ 09.05.2002 1:1000 18.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 11:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.