k.ú.: 615129 - Bublava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560308 - Bublava NUTS5 CZ0413560308
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 275131
zahrada 275 174702
travní p. 565 2489300
lesní poz les(ne hospodář) 71 1000270
lesní poz 5 962360
vodní pl. nádrž umělá 7 10519
vodní pl. tok přirozený 6 4996
vodní pl. zamokřená pl. 33 230231
zast. pl. zbořeniště 13 1812
zast. pl. 482 73205
ostat.pl. jiná plocha 148 159330
ostat.pl. manipulační pl. 2 1672
ostat.pl. neplodná půda 181 518410
ostat.pl. ostat.komunikace 125 145385
ostat.pl. pohřeb. 1 6598
ostat.pl. silnice 33 64251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 23252
ostat.pl. zeleň 9 8406
Celkem KN 2022 6149830
Par. DKM 2022 6149830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 213
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 131
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 468
LV 520
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2010
DKM-KPÚ 09.05.2002 1:1000 18.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2019 16:58

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.