k.ú.: 615129 - Bublava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560308 - Bublava NUTS5 CZ0413560308
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 217894
zahrada 439 316948
travní p. mez, stráň 6 25985
travní p. 392 2419417
lesní poz les(ne hospodář) 48 1000269
lesní poz 5 962360
vodní pl. nádrž umělá 8 9622
vodní pl. tok přirozený 5 6413
vodní pl. zamokřená pl. 36 231846
zast. pl. zbořeniště 6 1161
zast. pl. 487 72342
ostat.pl. jiná plocha 145 205065
ostat.pl. manipulační pl. 2 1672
ostat.pl. neplodná půda 106 432585
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 580
ostat.pl. ostat.komunikace 116 144655
ostat.pl. pohřeb. 1 6598
ostat.pl. silnice 30 64418
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22032
ostat.pl. zeleň 12 9388
Celkem KN 1880 6151250
Par. DKM 1880 6151250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 215
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 477
obč.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 534
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2010
DKM-KPÚ 09.05.2002 1:1000 18.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 26.09.2020 01:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička