k.ú.: 615072 - Petrovičky u Hořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548871 - Petrovičky NUTS5 CZ0522548871
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 450907
zahrada 44 37714
ovoc. sad 93 1004846
travní p. 87 247750
lesní poz 18 69610
vodní pl. nádrž přírodní 2 1599
vodní pl. nádrž umělá 1 8800
vodní pl. tok přirozený 34 15675
vodní pl. zamokřená pl. 2 3975
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 5 1628
zast. pl. 46 27270
ostat.pl. jiná plocha 10 7163
ostat.pl. manipulační pl. 8 4392
ostat.pl. neplodná půda 2 865
ostat.pl. ostat.komunikace 28 46195
ostat.pl. silnice 4 19958
Celkem KN 465 1948358
Par. KMD 465 1948358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 46
LV 75
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2016
S-SK GS 1:2880 1824 05.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička