k.ú.: 615064 - Bříšťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548855 - Bříšťany NUTS5 CZ0522548855
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 2388206
zahrada 153 94605
ovoc. sad 39 314565
travní p. 220 399557
lesní poz 16 169227
vodní pl. nádrž umělá 3 2386
vodní pl. tok přirozený 34 20785
zast. pl. společný dvůr 3 899
zast. pl. zbořeniště 2 459
zast. pl. 175 92509
ostat.pl. jiná plocha 38 26336
ostat.pl. manipulační pl. 23 48234
ostat.pl. neplodná půda 12 12485
ostat.pl. ostat.komunikace 90 66231
ostat.pl. pohřeb. 1 2007
ostat.pl. silnice 7 38507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4440
ostat.pl. zeleň 7 7132
Celkem KN 1309 3688570
Par. KMD 1309 3688570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 45
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 169
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 228
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1841 03.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 15:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička