k.ú.: 615056 - Bříství - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537047 - Bříství NUTS5 CZ0208537047
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 2976470
zahrada 140 86107
travní p. 6 27228
lesní poz 2 7650
vodní pl. nádrž umělá 1 1658
vodní pl. tok umělý 8 22260
vodní pl. zamokřená pl. 1 11099
zast. pl. zbořeniště 4 1501
zast. pl. 203 91722
ostat.pl. dálnice 9 173798
ostat.pl. jiná plocha 19 18383
ostat.pl. manipulační pl. 10 19943
ostat.pl. neplodná půda 4 1096
ostat.pl. ostat.komunikace 194 79791
ostat.pl. pohřeb. 1 1130
ostat.pl. silnice 71 74304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 740
ostat.pl. zeleň 2 2251
Celkem KN 1271 3597131
Par. KMD 1271 3597131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 200
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 290
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2012
S-SK GS 1841 23.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.