k.ú.: 615056 - Bříství - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537047 - Bříství NUTS5 CZ0208537047
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 754 2977751
zahrada 146 85053
travní p. 7 27664
lesní poz 2 7650
vodní pl. tok umělý 11 23918
vodní pl. zamokřená pl. 1 11099
zast. pl. zbořeniště 5 1792
zast. pl. 203 91991
ostat.pl. dálnice 9 173798
ostat.pl. jiná plocha 19 19377
ostat.pl. manipulační pl. 27 19943
ostat.pl. neplodná půda 4 1096
ostat.pl. ostat.komunikace 219 77540
ostat.pl. pohřeb. 1 1130
ostat.pl. silnice 73 74304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 740
ostat.pl. zeleň 1 1143
Celkem KN 1483 3595989
Par. KMD 1483 3595989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 201
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 290
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2012
S-SK GS 1841 23.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.05.2019 07:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.