k.ú.: 615056 - Bříství - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537047 - Bříství NUTS5 CZ0208537047
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 584 2997382
zahrada 142 86539
travní p. 6 27262
lesní poz 2 7650
vodní pl. nádrž umělá 1 1658
vodní pl. tok umělý 9 22260
vodní pl. zamokřená pl. 1 11099
zast. pl. zbořeniště 4 1501
zast. pl. 198 83493
ostat.pl. dálnice 2 153995
ostat.pl. jiná plocha 25 38185
ostat.pl. manipulační pl. 9 10075
ostat.pl. neplodná půda 4 1096
ostat.pl. ostat.komunikace 185 79401
ostat.pl. pohřeb. 1 1130
ostat.pl. silnice 64 74538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 740
ostat.pl. zeleň 2 2251
Celkem KN 1240 3600255
Par. KMD 1240 3600255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 152
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 196
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 293
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2012
S-SK GS 1841 23.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.09.2020 22:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.