k.ú.: 614971 - Břežany nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564656 - Budyně nad Ohří NUTS5 CZ0423564656
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 3317349
zahrada 51 40491
ovoc. sad 26 100906
travní p. 101 114778
lesní poz les(ne hospodář) 11 10546
lesní poz 184 476443
vodní pl. nádrž přírodní 1 324
vodní pl. tok přirozený 20 108163
zast. pl. zbořeniště 8 1092
zast. pl. 141 53402
ostat.pl. dráha 8 14637
ostat.pl. jiná plocha 37 26524
ostat.pl. manipulační pl. 18 13702
ostat.pl. neplodná půda 52 30532
ostat.pl. ostat.komunikace 74 77530
ostat.pl. silnice 6 51307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8744
ostat.pl. zeleň 4 113
Celkem KN 1218 4446583
Par. DKM 1036 4350483
Par. KMD 182 96100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 139
LV 184
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
KMD 1:1000 04.12.2014
FÚO 1:5000 01.04.1979 04.12.2014 1:5000 extravilán 1:2880 intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 16:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička