k.ú.: 614955 - Břežany II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533220 - Břežany II NUTS5 CZ0204533220
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 7781799
zahrada 209 115740
ovoc. sad 4 4154
travní p. 20 101527
lesní poz 9 88888
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok přirozený 14 53801
vodní pl. zamokřená pl. 11 62040
zast. pl. společný dvůr 12 5382
zast. pl. 338 145694
ostat.pl. jiná plocha 50 72163
ostat.pl. manipulační pl. 20 67413
ostat.pl. neplodná půda 20 45744
ostat.pl. ostat.komunikace 98 275665
ostat.pl. silnice 10 54893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15900
ostat.pl. zeleň 71 214987
Celkem KN 1338 9105915
Par. DKM 1338 9105915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 332
byt.z. byt 86
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 15
Celkem JED 115
LV 554
spoluvlastník 1138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.02.2016
DKM 1:1000 30.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička