k.ú.: 614939 - Břežany I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533211 - Břežany I NUTS5 CZ0204533211
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 2564741
zahrada 84 49686
ovoc. sad 4 11939
travní p. 6 7690
lesní poz 1 6367
vodní pl. tok přirozený 3 4188
vodní pl. zamokřená pl. 1 44
zast. pl. společný dvůr 6 993
zast. pl. zbořeniště 8 4856
zast. pl. 124 59702
ostat.pl. jiná plocha 25 82162
ostat.pl. manipulační pl. 18 26568
ostat.pl. neplodná půda 17 8946
ostat.pl. ostat.komunikace 50 64413
ostat.pl. silnice 17 66735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4090
ostat.pl. zeleň 3 660
Celkem KN 678 2963780
Par. KMD 678 2963780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 120
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 159
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2015
S-SK GS 1:2880 1824 09.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 14:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička