k.ú.: 614921 - Břežany u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593842 - Břežany NUTS5 CZ0647593842
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 12608629
vinice 1 300
zahrada 240 137467
ovoc. sad 18 52702
travní p. 24 46155
lesní poz les(ne hospodář) 5 48330
lesní poz ostat.komunikace 1 1445
lesní poz 140 2038515
vodní pl. nádrž umělá 2 4849
vodní pl. rybník 2 83509
vodní pl. tok přirozený 8 36528
vodní pl. zamokřená pl. 5 15129
zast. pl. zbořeniště 29 8355
zast. pl. 371 162464
ostat.pl. dráha 1 126586
ostat.pl. jiná plocha 220 230678
ostat.pl. manipulační pl. 21 33388
ostat.pl. neplodná půda 4 8714
ostat.pl. ostat.komunikace 236 481598
ostat.pl. pohřeb. 2 3329
ostat.pl. silnice 10 123949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23092
ostat.pl. zeleň 38 114127
Celkem KN 2228 16389838
Par. DKM 1423 15015931
Par. KMD 805 1373907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 39
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 359
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 4
Celkem JED 52
LV 419
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2016
DKM-KPÚ 15.08.2012 1:1000 31.08.2012 *) JPÚ-upřesnění přídělů, část extravilánu (mimo lesy)
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.09.2020 22:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.