k.ú.: 614912 - Číňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566519 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0424566519
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1890454
chmelnice 104 320996
zahrada 12 11573
ovoc. sad 2 12864
travní p. 105 983187
lesní poz les(ne hospodář) 1 12488
lesní poz 1 33481
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. tok přirozený 15 185795
vodní pl. zamokřená pl. 1 1536
zast. pl. společný dvůr 7 3548
zast. pl. zbořeniště 5 3129
zast. pl. 36 21445
ostat.pl. jiná plocha 38 52308
ostat.pl. manipulační pl. 14 29094
ostat.pl. neplodná půda 98 162086
ostat.pl. ostat.komunikace 40 33363
ostat.pl. silnice 1 3429
ostat.pl. zeleň 1 1530
Celkem KN 716 3762601
Par. DKM 716 3762601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 36
LV 34
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2014
FÚO 1:5000 01.01.1971 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička